Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

PHƯƠNG PHÁP FILAMENT WINDING (QUẤN SỢI)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RTM (RESIN TRANSFER MOLDING) – HÚT CHÂN KHÔNG.
PHƯƠNG PHÁP HAND LAYUP ( ĐẮP TAY)